Geir Aurdal

[Bild på Geir Aurdal]

Jag är diplomerad akupunktör från Akupunkturakademin, Stockholm. Jag har även gjort längre praktik/studier på kinesiska sjukhus i Nanchang och Beijing. De senaste åren har jag förjdupad mig i Richard Teh Fu Tan BALANCE METHODE och har gått en tudelad utbildning:
Core foundations Acupuncture & Advanced Track Trainings, vart det ingår:

  • ― Treating Zang-Fu disorders with Meridian Conversion Therapy
  • ― Balancing the 5 Elements
  • ― Strategy of 12 Magical Points
  • ― Smart Combo: How to Integrate Various Balance Methods Strategies.

Denna metod lägger vikt vid att balansera meridianerna och har som mål att genast känna förändring under behandling.

För tiden följer jag ett utbildningsprogram i MASTER TUNG ACUPUNCTURE i Stevenage, England med den internationellt kända Susan Johnson. Hon förmedlar en teknik som ”transform a good needle to a brilliant needle!” målet är att med färre nålar uppnå snabba och goda resultat. Punktvalen är en aning annorlunda än vanlig TCM akupunktur.

Jag har min homeopatutbildning från Arcanum skolan, Göteborg 1988-1991 och har fortsatt att utbilda mig i riktning av klassisk homeopati. Parallellt med att jag har arbetat med homeopati har jag arbetat som sjukskötare, mest inom akutsjukvård. Utbildning som sjukskötare har jag från Finland, men har specialiserat mig inom anestesi i Sverige. Arbetet på sjukhus har gett mig god insikt i skolmedicinsk syn på sjukdom och hälsa.