Vad är homeopati?

00Med homeopati behandlar man människan, inte enskilda symptom. Ett symptom är inte en sjukdom, men symptomen berättar om att något inte är som det skall. Med homeopatin behandlar man det som är i obalans och orsakar symptom. Homeopati siktar aldrig på att kväva symptom eller att ersätta spårämnen och vitaminer. Målet är att stimulera kroppens egna reglerande och helande mekanismer samt att stärka hälsan.

 
[Bild]Man strävar efter att hitta en individuell och helhetligt verkande medicin för att förstärka den naturliga försvarsmekanismen. Vid behandling av kroniska sjukdomar är detta speciellt viktigt. En grupp människor med samma diagnos vill troligen få olika behandlingar anpassad den enskilda individens helhet av symptom. Namnet på sjukdomen är inte viktigt, helheten av symptom är.

 
Medicinerna är testade på friska människor. Många milda doser av medicinen ger symptom och tecken som är typiska för den enskilda medicinen. På så vis vet man så vad den enskilda medicinen kan ge för symptom och vilka sjukdomar den kan vara verksam mot.

 
Man har i dag utvecklat över 2000 homeopatiska mediciner. Nya undersöks ständigt i väl övervakade experiment. I homeopatiska mediciner finns det endast en försvinnande liten del eller absolut inget av det ursprungliga ämnet.

  • [Bild]― Ej sidoeffekter
  • ― Ej kvävning av symptom
  • ― Ej medicinberoende
  • ― Ej djurprov
  • ― Individuellt val av medicin
  • ― Helhetlig behandling
  • ― Säker behandling