Vad är akupunktur?

[Bild]Akupunkturens historia börjar långt innan vår tidsräkning. Redan 2100 f.Kr hittar vi hällristningar om akupunktur. Först på 1900-talet gjorde akupunkturen sitt genombrott i den västliga världen. Akupunktur är en del av den traditionella kinesiska medicinens (TCM) helheltskoncept. Livsenergin Qi strömmar genom kropp och själ. Sjukdomar beror på störningar i denna energiström. Symtomen grupperas, störningsmönster blir analyserade och en terapiplan framställs.

[Bild]Akupunkturen baseras på Yin- och Yangläran samt de 5 rörelserna. Läran om de 5 rörelserna handlar om elementen trä, eld, jord, metall och vatten. De symboliserar vad som pågår i organismen. Alla organ har funktionella förbindelser till de andra organen i kroppen. Liksom vatten ger näring åt träd, ger njuren näring åt levern etc. Yin- och Yangläran handlar om balansen i allt levande. Utan den ena existerar inte den andra. T.ex dag och natt, varmt och kallt… Allt i naturen behöver en balans för att kunna fungera.
[Bild]Man stimulerar bestämda punkter på kroppen med tunna nålar. Patienten kan känna en speciell känsla som kallas ”deqi”. Det är svårt att beskriva denna känsla då den kan kännas olika på olika ställen och hos olika människor. Genom att varsamt manipulera nålen kan man uppnå det som behandlingen syftar till. Nålen kan ibland tas bort efter några sekunder eller som vanligast sitta kvar under ca 20-30 minuter. På detta sätt kan man påverka olika organ och funktioner i kroppen och reglera energiflödet. Man använder vanligen 4-15 punkter vid varje behandlingstillfälle.